Languages

František I. Štěpán Lotrinský

description

Poháry z probrušovaného vrstveného skla, zdobené malbou, se v Čechách dostaly do módy od 2. poloviny 40. let 19. století a byly charakteristickými dárkovými předměty období druhého rokoka. Pro tuto historizující vlnu byl příznačný i motivický návrat o století nazpět, do doby vlády české a uherské královny Marie Terezie (1740-1780) a jejího chotě Františka I. Štěpána Lotrinského (1708-1765). Na protějších stranách párových číší jsou medailony se shodným miniaturním vyobrazením vídeňského Schönbrunnu a Horního Belvederu (srv. inv. čís. H2-68378).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Neznámý autor
dating
19. století, Kolem pol. 19. stol.
origin
Česká republika, Čechy
dimension
Výška obrazové plochy: 8,7 cm, Šířka obrazové plochy dole: 5,3 cm, Šířka obrazové plochy nahoře: 7,9 cm, Průměr horního okraje: 9,4 cm
material
Sklo
technique
Email, Malba netransparetním emailem
original owner
Převedeno z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze r. 1963
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 309 .
inventory number
H2-68379

similar subjects