Languages

Napoleon I. Bonaparte

description

Sklenice, zhotovená nejspíše v severočeských sklárnách, napodobuje svou malovanou výzdobou tvorbu populárního vídeňského malíře skla Antona Kothgassera (1769, Vídeň. - 1851, Vídeň). Podobizna císaře Napoleona I. (1769-1821), zhotovená podle starší předlohy, měla zvýšit atraktivitu číšky mezi kupci a sběrateli. Napodobeniny Kothgasserovy produkce byly velmi časté a byly šířeny především kopisty a falzátory z Kamenického Šenova a okolí na konci 19. a poč. 20. století Srv. velmi podobně zdobené, stejně velké a stejně tvarované číšky s Havlíčkem z doby kolem r. 1862 (inv. č. H2-65007 a H2-158959).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Monogramista A. K. (napodobitel Antona Kothgassera)
dating
19. století, 2. pol. 19. stol.
origin
Česká republika, Severní Čechy
dimension
Výška obrazové plochy: 6,9 cm, Šířka obrazové plochy: 6,8 cm, Výška číšky: 11,9 cm, Průměr horního okraje: 9,7 cm
material
Sklo
technique
Email, Malba transparetním emailem
original owner
Převzato r. 1945 od Ředitelství národní bezpečnosti z konfiskovaného majetku
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 317.
inventory number
H2-31071

similar subjects