Languages

František Palacký

description

Hlava historika Palackého, kopírující ikonografický typ vytvořený po smrti Palackého Josefem Ženíškem, byla zřejmě „vlasteneckou“ ozdobou víčka pivní holby.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované miniaturní portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Neznámý autor
dating
19. století, Asi přelom 19. a 20. stol.
origin
Česká republika, Střední Evropa, asi Čechy
dimension
Průměr destičky: 7,9 cm
material
Porcelán
technique
Email, Malba emailem
original owner
Předáno r. 1930 z prezidiální kanceláře NM (předchozí provenience neznámá)
literature
SRŠEŇ, Lubomír - TRMALOVÁ, Olga: Malované miniaturní portréty, Praha (Národní muzeum) 2005, čís. kat. 367.
inventory number
H2-15423

next subjects