Languages

Španělský infant Filip II.

description

Podobizna představuje jeden z mnoha zajímavých obrazů, které se nacházejí v našem památkovém fondu, avšak nevíme téměř nic o jejich původu a dlouho zůstávají bez bližšího určení. Portrétní polopostava zobrazuje mladého muže s rovně zastřiženými plavými vlasy a bledou pletí, na níž se vyjímají modré oči s velkými převislými víčky a dlouhý nos. Pozornosti neunikne deformace rtu, nebo snad celé čelisti. Vada spodní části obličeje upomíná k habsburskému rodu, protože je dobře známo, že jeho příslušníci trpěli z důvodu pokrevních sňatků různými genetickými chorobami, mimo jiné právě deformací čelisti. Portrétovaný mladík je ozdoben Řádem zlatého rouna, který byl v 16. století již řádem habsburského rodu. Počet jeho členů byl omezen na velmi elitní skupinu jednapadesáti žijících rytířů. Kromě příslušníků vlastního rodu byl řád udělován habsburským spojencům a služebníkům z nejurozenějších evropských rodů. Kombinace těchto dvou indicií vedla k tomu, že obraz byl v ústní tradici památkového ústavu považován za portrét některého z Habsburků. Zdá se, že jako první věnovala dílu odbornou pozornost Milena Hajná, která datovala kostýmní prvky do čtyřicátých let 16. století a patrně i na základě této datace portrétovaného ztotožnila s Maxmiliánem II. (1527-1576). S ohledem na kytičku, kterou mladík drží v ruce a jež se v portrétní ikonografii může vztahovat k zásnubám či sňatku, badatelka upřesnila dataci k roku 1548, kdy se Maxmilián oženil se svou sestřenicí infantkou Marií Španělskou. S tím však nelze souhlasit z prostého důvodu: Maxmilián byl brunet s hnědýma očima, stejně jako měl hnědé oči jeho otec Ferdinand. Na všech jednoznačně určených portrétech obou Habsburků je toto jasně vidět. Spíše se proto jedná o infanta a pozdějšího španělského krále Filipa II. (1527-1598). Světlovlasý mladík s modrošedýma očima byl dekorován řádem Zlatého rouna v roce 1531. Vyrůstal ve Španělsku, v roce 1540 mu otec věnoval vévodství milánské a o tři roky později jej pověřil správou Španělska po dobu své nepřítomnosti v zemi. V témže roce 1543 Filip II. uzavřel sňatek se svou sestřenicí Marií Portugalskou. Po dvou letech se páru narodil prvorozený syn Carlos, avšak Marie krátce po porodu zemřela. Filip se podruhé oženil až v roce 1554, kdy pojal za svou choť anglickou královnu Marii Tudorovnu. Zdá se tedy, že podobizna vznikla před Filipovým prvním sňatkem v roce 1543, kdy dovršil věk šestnácti let. Tomuto stáří odpovídá i vzezření portrétovaného. Osobní rukopis malíře charakterizuje nemilosrdný portrétní realismus, a též zobrazení rukou, které připomínají podobizny Jana Cornelisze Vermeyena (kolem1490-1559) a jeho okruhu. Rovněž použitý podklad – dubová deska, byla oblíbená právě v Nizozemí. Podobizna je proto nejspíše dílem nizozemského umělce. Infant poprvé navštívil Nizozemí až v roce 1549, kdy v doprovodu otce absolvoval triumfální cestu, na níž byl představen jako budoucího vládce v bohatých nizozemských provinciích. Obraz tedy nejspíše vznikl ve Španělsku, kde zejména v Kastilii nizozemští malíři v 16. století hojně působili.

institution
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
subcollection
Mobiliární fond Jindřichův Hradec
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Anonym
dating
16. století, asi 1543
origin
Evropa, Nizozemí
dimension
výška 32 cm, šířka 26 cm
material
Dřevo
technique
Olejomalba
original owner
Strkov, Blatná
literature
Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu. I/2 Od gotiky k manýrismu, ed. Šárka Radostová, Praha 2018, katalogové heslo č. 27, str. 199-206 (Blanka Kubíková)
inventory number
JH05247a

similar subjects