Languages

Ludmila Eva Františka hraběnka Kolovrat, roz. Hýzrlová z Chodů

description

Vzniklo podle originálu neznámoho malíře z roku 1667. Roku 2001 byl obraz dán do nové pasparty. Daroval jej Václav Špaček do sbírek Národního muzea v roce 1907. Hraběnka Kolovratová byla třikrát vdaná, přežila všechny své manžele a zemřele bezdětná, ve stáří se plně věnovala náboženskému životu a podpoře církve.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované drobné portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Neznámý autor
dating
17. století, 1694
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
26,5x18,6 cm. Pasparta 53x39 cm.
material
Pergamen
technique
Kvaš
photo author
A. Kumstátová
literature
Sršeň, Lubomír: Malované drobné portréty: Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, Praha (Národní muzeum) 2013, čís. kat. 5.
inventory number
H2-6908/a-b
previous subject next subject

similar subjects