Languages

Anna Zerdahelyová

description

Získáno darem roku 1961 od manželů JUDr. Bohuslava a Vladimíry Riegrových. Zobrazená je uherská šlechtična, kteřá se přátelila s mladým Františkem Palackým.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované drobné portréty
type
Malířství, kresba a grafika
alternate name
Nina Zerdahelyi, Szerdahelyi
subject author
Neznámý autor
dating
19. století, Kolem roku 1810
origin
Slovenská republika, Rakouská říše, asi Bratislava
dimension
33x26 cm, V rámu: 40,5x33,3 cm
material
Plátno
technique
Olejomalba
photo author
R. Boček
literature
Sršeň, Lubomír: Malované drobné portréty: Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, Praha (Národní muzeum) 2013, čís. kat. 46.
inventory number
H2-143 072

next subjects