Languages

Arnošt Filip hrabě z Valdštejna, pán z Vartenberka

description

Převedeno roku 1994 na základě smluv z Národní galerie v rámci souboru 161 grafických listů.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované drobné portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Antonín Machek
dating
19. století, Asi 1826
origin
Česká republika, Asi Praha
dimension
30,3x24,5 cm, obrazová plocha cca 21x22 cm
material
Papír
technique
Akvarel, kvaš
photo author
R. Boček
literature
Sršeň, Lubomír: Malované drobné portréty: Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, Praha (Národní muzeum) 2013, čís. kat. 55.
inventory number
H2-191 336

next subjects