Languages

Neznámý chlapec s tasenou dětskou šavlí

description

Obrázek asi čtyř až pětiletého chlapce s bojovně tasenou dětskou šavlí má protějšek ve starší podobizně asi desetileté dívky (inv. čís. H2-3994). Je zřejmé, že jde o podobizny sourozenců (protějšky). Malířský styl obou obrázků prozrazuje, že s vysokou pravděpodobností jde o dílka slovenského malíře Jozefa Božetěcha Klemense.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované drobné portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Asi Jozef Božetěch Klemens (připsáno)
dating
Asi 19. století, Asi 1840-1845
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Plátno: 36 x 29,5 cm; Rámeček: 42,8 x 36,6 cm
material
Plátno, Olej, plátno, rám
technique
Olejomalba
literature
Sršeň, Lubomír: Malované drobné portréty: Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, Praha (Národní muzeum) 2013, čís. kat. 95.
inventory number
H2-3993

similar subjects