Languages

Antonie Marie kněžna von Khevenhüller-Metsch

description

Získáno roku 1949 prostřednictvím Národní kulturní komise Správy vojenského výcvikového a rekreačního střediska v Komorním Hrádku z konfiskovaného majetku německého občana Franze Eduarda von Khevenhüller-Metsch ze zámku v Komorním Hrádku na Benešovsku.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované drobné portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Georg Decker
dating
19. století, 1842
origin
Evropa, Rakouská říše, asi Vídeň
dimension
27,6x22,1 cm, rám 40,9x35,4 cm
material
Plátno
technique
Olejomalba
photo author
R. Boček
literature
Sršeň, Lubomír: Malované drobné portréty: Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, Praha (Národní muzeum) 2013, čís. kat. 112.
inventory number
H2-31 903

next subjects