Languages

Marie Aloisie Palacká

description

Obraz daroval do sbírek Národního muzea v roce 1961 manželé JUDr. Bohuslav a Vladimíra Riegrovi. Portrétovaná je druhá dcera Františka Palackého, která se roku 1853 provdala za Františka Ladislava Riegra.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
Obrazy
subgroup 1
Malované drobné portréty
type
Malířství, kresba a grafika
subject author
Josef Mánes
dating
19. století, 1852
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
23,5x17,8 cm, v rámu 35,6x29,7 cm
material
Lepenka
technique
Olejomalba
photo author
R. Boček
literature
Sršeň, Lubomír: Malované drobné portréty: Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, Praha (Národní muzeum) 2013, čís. kat. 174
inventory number
H2-143 068

similar subjects