Languages

Klín (Kámen)

description

Plochý kamenný klín se souměrně broušeným obloukovitým ostřím, boky rovné hraněné, týl částečně poškozen. datace - neolit-eneolit

institution
Husitské muzeum v Táboře
subcollection
Archeologie pravěku
fund
Archeologie pravěku
type
Archeologické sbírky
dating
Neolit
origin
Česká republika, Jedlany
dimension
dl. 133, š. týlu 36, š. ostří 48, s. 22 mm
material
Kámen jako stavební surovina
inventory number
AP00081

similar subjects