Languages

Reliéf - deska s výjevem ze Starého zákona

description

Desku zdobí poměrně hluboký figurální reliéf zobrazující starozákonní scénu z druhé knihy Mojžíšovy (Exodus) - Mojžíš a Áron proměňují před faraónem hole v hady. Mojžíš s Áronem jsou zachyceni v levé části výjevu, uprostřed se nachází postava faraóna a vpravé části faraónovi mudrcové.

institution
Vlastivědné muzeum v Olomouci
subcollection
Lapidárium
type
Sochařství
dating
16. století, poslední třetina 16. století
origin
Olomoucký kraj, Olomouc
dimension
215 x 78 x 15 cm
material
Pískovec
technique
Tepání, tesání
photo author
Pavel Rozsíval
inventory number
LA 111 / veřejně přístupné prostory muzea
previous subject next subject

similar subjects