Languages

1. prosinec 1989

description

STOPA 1: Komentáře k politickému pluralismu a svobodným volbám (Milan Schulz, Karel Kühnl); Zprávy z revolučních událostí v ČSSR (Praha-Jiřina Šiklová, Bratislava-Ivan Polanský); Zprávy ze Slovenska (Ján Šalgovič); STOPA 2: Možnosti cestování do zahraničí (Agneša Kalinová, Milan Schulz), Otevření rakouských hranic (Michal Želiar); Majetek, korupce a rozkrádání v KSČ (Jan Mlynárik); Komentář ke komunistickým plakátům (Karel Moudrý); Poznámka k proměně Svazu československých spisovatelů (Jaroslav Dresler)

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 1.12.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 005

similar subjects