Languages

2. prosinec 1989

description

STOPA 1: Události a názory, provází Martin Zemek; o revizi stanoviska o bratrské pomoci v srpnu 1968, k projevu Waltra Komárka ve vinohradském divadle; Edita Kroutilová: Praktiky KSČ pro boj s OF, instrukce řadovým členům a základním organizacím KSČ; Ivan Hoffman: Bratislavská manifestace Veřejnosti proti násilí 1. 12. 1989; Petr Pospíchal z Koordinačního centra OF o setkání jeho zástupců se zástupci vlády ČSSR; Informační servis č. 13, Nezávislé tiskové středisko: Článek o instituci lidových milicí, kontakt na sdružení stávkových výborů, informace o šíření dezinformačních letáků, přehled zpráv; Jiřina Šiklová: Výzva k účasti na pokojném manifestačním pochodu 3. 12. 1989 na protest proti potlačení prodemokratického hnutí v Číně, zpráva o záměru obnovení činnosti Junáka; Prohlášení Československé národně-sociální strany v exilu o podpoře občanských iniciativ v ČSSR; Zpráva o manifestaci na podporu snah o obnovení demokracie v ČSSR v Torontu dne 26. 11. 1989 | STOPA 2: Martin Zemek, Petr Langr, Karol Procházka: Události v zahraniční politice

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 2.12.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 006

similar subjects