Languages

19. prosinec 1989

description

STOPA 1: Události a názory (Ján Šálgovič) - Komentář k programovému prohlášení Čs. vlády o volbě prezidenta, přípravě nové Ústavy a všeobecně o potřebě celkových politických, ekonomických, sociálních a kulturních změn; Zpráva o demonstraci před budovou Národního shromáždění a na Václavském náměstí (inf. agentura Vokno); Rozhovor s Ludvíkem Vaculíkem (Lída Rakušanová); Vydaní nového čísla občasníku Veřejnost;STOPA 2: Zahraničně-politický blok (provází Josef Porubský) - Nepokoje v Rumunsku, Situace v Polsku (Egon Lánský); Podpora společenských změn v Evropě ze strany USA; Vývoj v SSSR; Vývoj v Německu - události a jednání okolo sjednocení; Zpráva z Washingtonu-zpráva Světové banky k situaci ve východní Evropě (Karol Procházka); STOPA 3: Události a názory (provází Milan Schulz); Rozhovor s Jiřím Rumlem (Karel Kühnl); Úvaha nad zvonění klíčy a jednomu dopisu (Josef Zvěřina); Změny v armádě, Sjezd invalidů; Kondolence Charty 77 k úmrtí Andreje Sacharova (Lída Vítkovičová); *CHYBÍ: ze stopy 1 - rozhovor s Jánem Čarnogurským, 1. část (Petr Brod).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 19.12.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 022

next subjects