Languages

17. listopad 1989

description

STOPA 1: Události a názory (provází Milan Schulz); Demonstrace studentů na Albertově k výročí listopadových událostí 1939 a uctění památky Jana Opletala (Jan Urban); Ohlas čs. demonstrací ve světových médiích; Telefonní svědectví jednoho z účastníků demonstrací; Reakce režimního tisku na demonstrace; Studentská demonstrace v Bratislavě; Demonstrace před rumunským velvyslanectvím; Další zprávy: Zamítnutí žádosti o propuštění Jána Čarnogurského, Ohlas neschopnosti vedení čs. státu ke změnám ve světových médiích; Prohlášení České filharmonie na protest proti mediální perzekuci signatářů petice Několik vět; Ustavení Křesťansko-demokratického klubu Hnutí za občanskou svobodu v Praze; Zpráva o zahájení 26. synodu Českobratrské církve evangelické v pražském kostele u Salvatora; Fejeton na téma Kultura mezi diktaturou a demokracií (Jaroslav Dresler); STOPA 2: Zahraničně-politický blok (provází Egon Lánský); Rozhovor polského deníku Gazeta Wyborcza s Alexandrem Dubčekem a Oldřichem Černíkem; Vývoj v NDR - Masové demonstrace v Drážďanech, změny v rozložení východoněmeckého stranického spektra-rozpad monopolu SED; Situace v Bulharsku - změny ve vedení bulharské Komunistické strany, odstoupení Todora Živkova, demonstrace v Sofii; Další zprávy týkající se změn ve střední a východní Evropě (Josef Porubský) - cesta Lecha Walesy do USA, ohlas událostí v Itálii, diskuse o integraci států východního bloku do EHS, příprava návštěvy Michaila Gorbačova v Itálii, snižující se hrozba sovětské vojenské intervence v Evropě, stabilita režimu v Číně; Situace v SSSR (Egon Lánský) - demonstrace v Moldávii; Občanská válka v středoamerickém Salvádoru (z newyorské redakce RFE Karel Jezdínský).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 17.11.1990
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 032

next subjects