Languages

18. listopad 1989

description

STOPA 1: Události a názory (Lída Rakušanová, Petr Langer): Druhé rozehnání demonstrujících v Praze, /01:10/ Zpráva Východoevropské informační agentury o smrti Martina Šmída, Rekapitulace dění v Praze v sobotu 18. 11., /05:24/ Rezoluce divadelníků (čte Milena Dvorská) a rezoluce studentů DAMU (čte Jan Urban), obě přečtené na Václavském náměstí 18. 12., /09:50/ Stanovisko Charty 77, Zahraniční ohlasy událostí v Praze, /15:21/ Stanovisko 26. synodu Českobratrské církve evangelické, /17:32/ Zpráva Východoevropské informační agentury o průběhu demonstrace 17. 11. v Praze | STOPA 2: Komentář Evy Kantůrkové, Komentář Jana Rumla, /11:45/ Zahraniční zpravodajství (Petr Langer): Sjezd Křesťansko-sociální unie v Mnichově (Karel Lamberský), NDR – představení nové vlády Hanse Modrowa, změna kurzu východo- a západoněmecké marky; Demonstrace v Sofii, sesazení Todora Živkova; konec pořadu.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 18.11.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 033

next subjects