Languages

21. listopad 1989

description

STOPA 1: Události a názory (provází Milan Schulz); Eskalující demonstrace v Praze (reportáž Heřmana Chromého); Nahrávka pořízená zpravodajem RFE Pavlem Pecháčkem na Václavském náměstí - z balkónu Melantrichu hovoří Václav Havel, Jiří Bartoška, horník Milan Hruška, na závěr zpívá československou hymnu Marta Kubišová; Dopis kardinála Františka Tomáška občanům a věřícím po jeho návratu z Říma; Situace na Slovensku - univerzitní diskuse v Bratislavě, prohlášení VPN k událostem v Praze a nezbytnosti změn ve společnosti (zpracoval Ján Staromeský, hovoří neznámý student, dále pak Ivan Hoffmann); Rozhovor se zástupcem Informačního střediska výtvarníků v Mánesu; Rozhovor s ekonomem Věňkem Šilhánem; Reakce na potlačení studenské demonstrace na Národní třídě ve světě - v SSSR, v NDR, v NSR (Petr Lukavec); Rozhovor s Jefimem Fištejnem o postoji SSSR k událostem v Československu (Lída Rakušanová); STOPA 2: Zahraničně-politický blok (provází Egon Lánský); Postoj Michaila Gorbačova ke změnám ve Východním bloku; Vývoj v SSSR, otázka řízeného hospodářství, hnutí za nezávislost v Pobaltí (Petr Lukavec); Demonstrace a politický vývoj v NDR; Situace v Rumunsku, protireformní politika Nicolae Ceasescua, postoje některých evropských zemí k situaci Rumunsku (Josef Porubský).

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 21.11.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 036

next subjects