Languages

22. listopad 1989

description

STOPA 1: Události a názory (Karel Moudrý): Modlitba pro Martu, Reportáž z Prahy – přečtení prohlášení ke generální stávce, rozhovor s Petrem Pospíchalem (Pavel Pecháček); Rozhovor s Ivanem Hoffmanem v Bratislavě (Egon Lánský); Komentář k procesu s Jánem Čarnogurským (Ivan Hoffman, Vladimír Maňák); Výčet podniků připojujících se ke generální stávce; Rozhovor Martina Schulze s Jefimem Fištejnem; Komentář Milana Schulze | STOPA 2: Prohlášení zaměstnanců Rudého práva; Vstup z Václavského náměstí v Praze – Petr Pospíchal, Petr Burian, shrnutí projevu Václava Havla (Pavel Pecháček); Zpráva z tiskového střediska Akčního výboru Svazu výtvarných umělců (Pavel Brom); Stanovisko OF z 21. 11. k setkání s Ladislavem Adamcem; Dopis OF Georgi H. W. Bushovi a Michailu Gorbačovovi; Zahraniční ohlasy

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 22.11.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 037

next subjects