Languages

26. listopad 1989

description

STOPA 1: Provází Karel Kühnl: Komentář k chystané generální stávce (Milan Schulz), Zpráva o diskusním fóru pořádaném městským výborem SSM v Praze 26. 11. (Heřman Chromý), Informace o manifestaci v Bratislavě (Ivan Hoffman), Osvobození Jána Čarnogurského a dalších politických vězňů (Roman Kaliský), Propuštění Petra Cibulky z vězení | STOPA 2: Rozhovor s Ľubomírem Feldekem (Agneša Kalinová), Rozhovor s Janem Urbanem ze sekretariátu OF – /06:22/ Programové zásady OF „Co chceme“ (Pavel Pecháček), Rozhovor s Ludvíkem Vaculíkem o manifestaci v Praze a chystané generální stávce (Agneša Kalinová), Ohlasy ze zahraničí – Budapešť, New York (Egon Lánský), konec pořadu.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Československé dokumentační středisko
fund
Zvukový archiv Rádia Svobodná Evropa
group
Série P
type
Zvukové záznamy a videozáznamy
dating
20. století, 26.11.1989
date of issue
1989
language
Čeština
origin
Česká republika, Československo/Německo
material
Zvuk
inventory number
P 041

next subjects