Languages

Plynová maska z výstroje ČSLA, vzor 52

description

Maska gumová, kryjící temeno hlavy spojená gumovou hadicí s filtrem. Filtr měl chránit před jedovatými plyny s výjimkou CO, pro který byl potřebný přídavný nástavec. Maska byla do výstroje ČSLA zavedena roku 1952. Během padesátých byla doplněna pláštěnkou z voskovaného papíru chránící proti otravným látkám pronikajícím do organismu pokožkou a proti radioaktivnímu spadu. Pláštěnka byla roku 1963 nahrazena ochranným pláštěm z pogumovaného textilu a protichemickou výstroj nakonec doplnily protichemické přezůvky, vojáky základní služby nazývané atomkeckami.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Sbírka novodobých českých dějin
fund
Militaria
type
Militaria
dating
20. století, 50. - 70. léta 20. stol.
origin
Česká republika
dimension
Neznámé
material
Guma, textil, sklo, kov, plast
inventory number
H8-12461

next subjects