Languages

Já a Lolita

description

Jan Koblasa, sochař, malíř, grafik, spisovatel, básník, scénograf, dnes již kultovní postava českého abstraktního umění spojená s Teplicemi nejen legendární výstavou v roce 1963, ale i osobními vazbami, na které vzpomíná ve svých knižně vydaných denících. V Teplicích absolvoval gymnázium, v roce 1958 uspořádal první samostatnou výstavu, roku 1963 první velkou výstavu české abstrakce a v roce 1991 zde proběhla jedna ze série retrospektivních výstav, které oživily pohled na jeho tvorbu 60. let.

institution
Regionální muzeum v Teplicích
subcollection
Obrazy a plastiky
type
Umělecké sbírky
subject author
Jan Koblasa (5. 10. 1932 Tábor)
period/culture
1960
origin
Česká republika
dimension
160x240 cm
material
Plátno
technique
Kombinovaná technika
original owner
Sbírka autora
literature
Chleborádová, Bohuslava: České moderní umění 1922 - 1980 ze sbírek RMT a pozůstalosti Josefa Honyse. Katalog výstavy. Teplice : Regionální muzeum v Teplicích, 2014. ISBN 978-80-85321-70-8
inventory number
OP 1432
Related virtual exhibitions
ČESKÉ MODERNÍ UMĚNÍ 1922 - 1980

similar subjects