Languages

Ženský idol

description

Z plochého těla na oválné konkávní podstavě vybíhají pahýlovité paže v adoračním gestu. Na hlavě se zobákovitým obličejem a volutou sedí polos, druh vladařské koruny.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archeologická sbírka
fund
Ve stínu Olympu
type
Archeologické sbírky
dating
Archaické období, 2.polovina -6.století
origin
Řecko, Řecko, Boiótie
dimension
Výška: 14,8 cm
material
Pálená hlína
technique
Vypalování, Pálení
literature
VALENTOVÁ, Jarmila, TISUCKÁ, Marika, BELAŇOVÁ, Petra. Ve stínu Olympu, Praha: Národní muzeum, 2012.
inventory number
H10-1883
Related virtual exhibitions
Ve stínu Olympu

similar subjects