Languages

Medomet plechový

description

Plechový medomet. Ke svisle postavenému pozinkovanému plechovému válci jsou přinýtovány tři železné nohy. U dna válce vyúsťuje krátká trubka na vypouštění medu, k hornímu okraji válce přivařeny dvě železné patky s kruhovými otvory. K nim se upevňuje příčné železné břevno, ze kterého dolů vybíhá svislá osa (železná tyč). Na ose je upevněn čtyřhranný koš z drátěného pozinkovaného pletiva. Na horní straně břevna je upevněna vodorovná osa s klikou, která roztáčí ozubené převody uvádějící do pohybu koš. Po babičce dárkyně z Nové Včelnice, Husova ul. 76, Marii rozené Poláčkové (9.8.1903-5.3.1978), větš. života v domácnosti, v 50.-70. letech domácí šička místní pletárny Modeta. V roce 1926 se vdala za Ferdinanda Švece (7.12.1900-30.8.1974), učitele (od konce 50. let byl v invalidním důchodu). Dům zdědila po smrti svého otce Josefa Poláčka (3.3.1872, Nekrasín-23.12.1933), který po smrti Mariiny matky odešel r.1903 do USA, v roce 1926 koupil uvedený dům a nechal přistavět patro.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Etnografická sbírka
fund
Bydlení a hospodářství
type
Etnologické a etnografické sbírky
dating
20. století, 30. - 40. léta 20. století
period/culture
20. století
origin
Jihočeský kraj, Čechy, okres Jindřichův Hradec, Nová Včelnice
dimension
Maximální výška s převody: 102,5 cm, Průměr válce: 83,5 cm, Maximální šířka: 93 cm
material
Kov
technique
Kombinovaná technika
inventory number
H4-116569
Related virtual exhibitions
Venkov

similar subjects