Languages

Kosa travní

description

Kosa na trávu. Kosiště z hranolu tvrdého dřeva, má sražené hrany. Do dolní a střední části začepována šikmo postavená hraněná lať, do každé z nich je začepováno soustružené držadlo zdobené třemi rytými liniemi. Na horní konec kosiště je nasazena čtverhranná kovová objímka pro zasazení kosy. Objímka se utahuje pomocí vnějšího šroubu. Vlastní list kosy je železný, mírně zahnutý, nahoře ohnutý do obruby, dolní okraj tvoří ostří. Po babičce dárkyně z Nové Včelnice, Husova ul. 76, Marii rozené Poláčkové (9.8.1903-5.3.1978), větš. života v domácnosti, v 50.-70. letech domácí šička místní pletárny Modeta. V roce 1926 se vdala za Ferdinanda Švece (7.12.1900-30.8.1974), učitele (od konce 50. let byl v invalidním důchodu). Dům zdědila po smrti svého otce Josefa Poláčka (3.3.1872, Nekrasín-23.12.1933), který po smrti Mariiny matky odešel r.1903 do USA, v roce 1926 koupil uvedený dům a nechal přistavět patro.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Etnografická sbírka
fund
Bydlení a hospodářství
type
Etnologické a etnografické sbírky
dating
20. století, 30. - 40. léta 20. století
period/culture
20. století
origin
Jihočeský kraj, Čechy, okres Jindřichův Hradec, Nová Včelnice
dimension
Délka: 159 cm, š = d kosy: 60 cm, Maximální šířka listu kosy: 7 cm
material
Dřevo, kov
technique
Kombinovaná technika
inventory number
H4-116581
Related virtual exhibitions
Venkov

similar subjects