Languages

Cep

description

Cep bojový je typem cepu z 15. století, může se však jednat o napodobeninu z 19. století. Má dřevěný tlouk kovaný šesti železnými tordovanými pruty a třemi příčnými pásy a hřeby. Dvěma články řetězu je spojen s kováním násady, obtočené železným páskem. Byla to charakteristická zbraň lidové pěchoty selského původu v husitském vojsku i ve vojscích konce 15. a 16. století, využívajících husitské bojové techniky. Snad jediným průkazným exemplářem je zlomek nalezený na Vítkově a uložený v Muzeu hl. m. Prahy. V originále jsou cepy zachovány jen vzácně.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Zbraně
group
Chladné zbraně
type
Militaria
alternate name
Cep bojový
dating
15. století
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Délka násady: 165 cm, Délka tlouku: 45,2 cm
material
Dřevo, Dřevo, kov
technique
Kombinovaná technika
inventory number
H2-20

similar subjects