Languages

Rkp. 6 – Památník (a skicář) malíře Jana Vojtěcha Kulíka

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka rukopisů
type
Archiválie
dating
16. století, 1588-1653
language
Němčina, latina
origin
Bez určení
dimension
Výška: 15,5 cm, Šířka: 9,5 cm
material
Papír, Papír, kožená vazba
technique
Malba
literature
Ryantová, Marie. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.
inventory number
ANM, st. sign. II A 4, 176 ff.

next subjects