Languages

Rkp. 8 – Památník Jana Gundackera Aurpacha

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka rukopisů
type
Archiválie
language
Latina, francouzština, němčina, řečtina
origin
Bez určení
material
Papír, Papír, pergamen
technique
Malba, Malba, vazba kožená bohatě zdobená slepotiskem
literature
Ryantová, Marie. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.
inventory number
ANM, st. sign. II A 6, 250 ff

similar subjects