Languages

Kniha … v kteréž … člověku naučení i napomenutí se dává, jak by se k smrti hotoviti měl

description

Pojednání holandského humanisty a filozofa Erasma Rotterdamského je doprovázeno cyklem dřevořezů – Tancem smrti – podle předlohy Hanse Holbeina ml. K tomuto vydání v překladu Jana III. Popela z Lobkovic byly dřevořezy nově připraveny, a to ve zjednodušené a aktualizované podobě. Hlavní myšlenkou tanců smrti bylo představit smrt jako spravedlivou sílu, která si s sebou odvádí každého bez rozdílu věku, stavu, majetku či vzdělání.

institution
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
subcollection
Rukopisy a staré tisky
type
Knihy, periodika a tiskoviny
subject author
Erasmus Rotterdamský
dating
16. století, 1563
period/culture
humanismus
document publisher
Jiří Melantrich z Aventina
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
158 × 110 mm
material
Papír
inventory number
36 F 1

next subjects