Languages

Requiem in Es (opis)

description

Opis Jana Kučery z 1. třetiny 19. století. Skladba byla zkomponována v souvislosti s úmrtím princezny Marie Terezie von Öttingen-Wallerstein v roce 1776. Zazněla také při zádušní slavnosti za Wolfganga Amadea Mozarta 14. prosince 1791 v malostranském chrámu sv. Mikuláše. Obal a part Canto.

institution
Národní muzeum - České muzeum hudby
subcollection
Hudebněhistorické oddělení
fund
Hudební archiv
type
Hudebniny
subject author
František Antonín Rössler-Rosetti
dating
19. století
period/culture
Habsburská monarchie 19. století
language
Latina
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
285 × 235 mm
material
Papír
inventory number
XIV E 36
Related virtual exhibitions
Smrt kmotřička

next subjects