Languages

Rkp. 10 – Památník Kryštofa Viléma Haranta z Polžic a Bezdružic

description

Kožená vazba zdobená zlatotiskem.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka rukopisů
type
Archiválie
language
Latina, italština, francouzština, němčina, čeština
origin
Bez určení
dimension
Výška: 12,5 cm, Šířka: 16 cm
material
Papír, Papír, pergamen
technique
Malba, Malba, vazba kožená zdobená zlatotiskem
literature
Ryantová, Marie. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.
inventory number
ANM, st. sign. II A 8, 245 ff

similar subjects