Languages

Rkp. 11 – Památník Kašpara Reifa, císařského podčíšníka

description

Kožená vazba.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka rukopisů
type
Archiválie
language
Němčina, latina, řečtina
origin
Bez určení
dimension
Výška: 13 cm, Šířka: 15,5 cm
material
Papír
technique
Malba, Malba, vazba kožená
literature
Ryantová, Marie. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.
inventory number
ANM, st. sign. II A 9, 201 ff.

similar subjects