Languages

Rkp. 14 – Památník Wolfganga Wilhelma Poppa, dvorního rady a měšťana z Neuburgu

description

Pergamenová vazba zdobená slepotiskem a letopočtem 1627.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka rukopisů
type
Archiválie
language
Latina, němčina, francouzština, řečtina, italština
origin
Bez určení
material
Papír
technique
Malba, Malba, slepotisk
literature
Ryantová, Marie. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.
inventory number
ANM, st. sign. II A 12, 148 ff.

next subjects