Languages

Andělská Hora

description

Hrad od severozápadu. Přehledné vyobrazení zachycuje úsek přístupové cesty, procházející dvojicí bran, zříceniny velkého pozdně gotického paláce v zadní části dispozice (vlevo) a nejstaršího jádra hrady - donjonu na vrcholu skály. První zmínky o hradu jsou z roku 1402. Zánik hradu 1718 při požáru.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
České hrady a tvrze ve starých vyobrazeních
type
Malířství, kresba a grafika
dating
19. století, Počátek 19. století
origin
Hlavní město Praha, Praha
dimension
Výška listu: 19,5 cm, Šířka listu: 25,8 cm
material
Papír
technique
Lept, Lept kolorovaný akvarelem
photo author
Jan Rendek
literature
BRYCH, Vladimír, PŘENOSILOVÁ, Věra. České hrady a tvrze ve starých vyobrazeních, Praha: Národní muzeum, 2002.
inventory number
H2-26389

similar subjects