Languages

Loket

description

Hrad a město od jihovýchodu. List je součástí knihy „Das Jetzt=lebende Königreich Böhmen…, vydané ve Frankfurtu a Lipsku u Jonanna Ziegerna, roku 1712. Hrad v roli pohraniční pevnosti byl zván „klíčem ke Království českému”. Existence bradu je doložena poprvé roku 1234 a jeho vybudování proto spadá do doby Václava I. a Přemysla Otakara I.. Od konce 16. století byl hrad využíván jako vězení.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
fund
Obrazy, kresby a grafika
group
České hrady a tvrze ve starých vyobrazeních
type
Malířství, kresba a grafika
alternate name
Ellenbogen
dating
18. století, 1712
origin
Německo, Frankfurt - Lipsko
dimension
Výška listu: 17 cm, Šířka listu: 21,7 cm
material
Papír
technique
Mědiryt, Mědirytina
photo author
Jan Rendek
literature
BRYCH, Vladimír, PŘENOSILOVÁ, Věra. České hrady a tvrze ve starých vyobrazeních, Praha: Národní muzeum, 2002.
inventory number
H2-29331

similar subjects