Languages

Rkp. 22 – Památník Reginy z Berndorfu a Baltazara Reitsamena

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka rukopisů
type
Archiválie
language
Němčina, latina, francouzština
origin
Bez určení
material
Papír, Papír, vazba kožená s kovovými přezkami
technique
Malba
literature
Ryantová, Marie. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.
inventory number
ANM, st. sign. II A 20, 188 ff.

similar subjects