Languages

Rkp. 1166 – Památník Viléma Kunáše z Machovic

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka rukopisů
type
Archiválie
language
Čeština, latina, němčina, italština, francouzština
origin
Bez určení
dimension
Výška: 13 cm ,Šířka: 18 cm
material
Papír, Papír, vazba pergamenová zdobená slepotiskem, velmi poškozená
technique
Malba
literature
Ryantová, Marie. Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007
inventory number
ANM, inv. č. 137/1959, 209 ff.

similar subjects