Languages

Skládací vějíř

description

Skládací vějíř s papírovým potahem byl zdoben postavičkami dvořanů, jejichž obličeje byly vytvořeny ze slonoviny a dvorský oděv vyroben aplikací hedvábí podle skutečné dobové módy. Slonovinová konstrukce byla velmi jemně vyřezávaná a krajní lišty zdobily jemné řezby ve vysokém reliéfu. Tyto vějíře se nazývají „mandarinské“ nebo také vějíře „Sta tváří“. Od počátku 19. století byly na evropském i americkém trhu velmi žádány čínské skládací vějíře s náměty z dvorského života.

institution
Západočeské muzeum v Plzni
subcollection
Podsbírka uměleckého řemesla
type
Oděvní doplňky
dating
19. století, 1820-1840
origin
Čína, Kanton, Čína
dimension
27 x 12 x 52 cm
material
Papír, Papír, slonovina, hedvábí
technique
Kombinovaná technika, Řezba ve vysokém reliéfu, malba kvašem a akvarelem, hedvábné aplikace
photo author
Ivana Michnerová
copyright
Západočeské muzeum v Plzni
literature
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM a FRÝDA, František, ed. Západočeské muzeum v Plzni 1878-2008 = West Bohemian Museum in Pilsen = Das Westböhmische Museum in Pilsen. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7247-061-7.
inventory number
UMP13705

similar subjects