Languages

Pergamen Přemysla Otakara II.

description

Ve Sbírce pergamenových listin Archivu Národního muzea je uložena originální listina vydaná 30. června 1278 v Praze, kterou český král Přemysl Otakar II. znovu prodává klášteru v Sedlci u Kutné Hory les zvaný Bor, ležící mezi Kolínem a Čáslaví, za 150 hřiven stříbra. Zajímavá je tím, že je to poslední doložená listina, kterou tento panovník ve svém životě vydal před tím, než s vojskem opustil Prahu a vydal se na Moravské pole. V roce 2007 byla celá listina odborně restaurována včetně doplnění poškozených částí voskové majestátní pečeti.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka pergamenových listin - A, B
type
Archiválie
dating
13. století, 30.6.1278
date of issue
30.6.1278
origin
Česká republika, České země
material
Pergamen, Pergamen, palimpset
technique
Tisk
inventory number
ANM, sbírka pergamenů, sign. A 34

next subjects