Languages

Křest svatého Vladimíra

description

Autograf satirické básně „Křest svatého Vladimíra", napsaný Karlem Havlíčkem Borovským (1821-1856) v roce 1855 v brixenském exilu, se dochoval v Archivu Národního muzea jako součást osobní písemné pozůstalosti významného politika a veřejného činitele Františka Ladislava Riegra (1818-1903). V roce 2010 byl odborně restaurován v Národním archivu.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Dušek Bohuslav - Sbírky
type
Knihy, periodika a tiskoviny
subject author
Karel Havlíček Borovský
dating
19. století, 1855
origin
Bez určení
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
ANM, archivní kulturní památka č. 64

similar subjects