Languages

Založení Národního muzea – Provolání

description

Za datum vzniku Národního muzea - tehdy Vlastenského muzea (Vaterländisches Museum) - je považován 15. duben 1818, kdy zemská vlastenecká šlechta schválila návrh na zřízení nového muzea a předložili ho k podpisu nejvyššímu purkrabímu Františku Antonínovi hraběti Libštejnskému z Kolovrat. Návrh provolání ke shromažďování veřejných příspěvků i pozdějších stanov vypracoval František Josef hr. Klebelsberg s podporou svých příbuzných Františka Josefa hr. Šternberka-Manderscheida a Kašpara Marii hr. Šternberka. Text provolání byl publikován v denním tisku - 18. dubna v nepolitické příloze Krameriových Pražských novin německá verze An die vaterländischen Freunde der Wissenschaften, 25. dubna 1818, pak Jungmannův český překlad Vlastenským přátelům věd umění milovným. První stanovy byly císařem oficiálně potvrzeny až v roce 1822. Muzeum podle nich spravovala nově založená soukromá Společnost Vlastenského muzea v Čechách.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Úřední fondy
group
Národní muzeum - Registratura
type
Archiválie
dating
19. století, 4.1818
origin
Bez určení
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
ANM, RNM A/I/4, Provolání An die vaterländischen Freunde der Wissenschaften

next subjects