Languages

Potvrzení dědičné hodnosti nejvyššího číšníka království Českého pánům z Vartenberka

description

Jan, král český a hrabě lucemburský, potvrzuje práva a požitky spojené s úřadem nejvyššího číšníka, který svěřil Václavovi z Vartenberka a jeho dědicům. Originál, pergamen, 365 × 185 mm, plika 40 mm, latinsky. Pečeť vydavatele přivěšená na silné kroucené šňůře: Jan, král český a hrabě lucemburský, jednostranná, přírodní vosk, okrouhlá o 94 mm, v pečetním poli panovník na koni se štítem, taseným mečem, v přílbě se složenými křídly; opis vymezen perlovcem: "I[OHA]NN[ES DEI GRAT]IA REX BOEMI[E]...EN...[C]OMES", olámané okraje. Sekretní pečeť, okrouhlá, o 40 mm, v pečetním poli orlice, na ní čtvrcený štít, v 1. a 4. poli český lev, ve 2. a 3. poli lucemburská lvice, opis vymezen linkou: "+SECRETVM...BOEMIE ET COMITIS LVCCENBVRGEN".

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka pergamenových listin - A, B
type
Archiválie
dating
14. století, 17.5.1337
origin
Bez určení
dimension
Výška: 18,5 cm, Šířka: 36,5 cm, Plika: 4 cm
material
Papír
technique
Tisk
literature
Edice: RBM IV, s. 172, č. 420.
inventory number
ANM, Sbírka pergamenových listin B1298

similar subjects