Languages

Kalendář na rok 1940

description

ANM, fond Dokumentace 20. století, sign. 29 Popis: Propagační kalendář na rok 1940, nechal vydat český deník Národní politika. Tento list vycházel už od roku 1883 a zanikl s koncem druhé světové války v roce 1945. Během okupace patřil jako veškeré tiskoviny v protektorátu pod Národní souručenství a byl tak jedním z prostředků, jak ovlivňovat široké vrstvy obyvatelstva.Za povšimnutí jistě stojí rozdílnost tehdejších a současných jmen.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Sbírky dokumentace
type
Archiválie
dating
20. století, 1940
origin
Bez určení
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
ANM, fond Dokumentace 20. století, sign. 29

similar subjects