Languages

Harantův vlastnoruční česky psaný list

description

21. června 1621 bylo po neúspěšném stavovském odboji na Staroměstském náměstí v Praze popraveno tzv. 27 českých pánů. „Páni", tzn. příslušníci vyšší šlechty, mezi nimi ve skutečnosti byli jen tři: Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, všestranně nadaný renesanční kavalír - cestovatel, spisovatel a hudební skladatel.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Genealogická sbírka - H
type
Archiválie
subject author
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
dating
17. století, 22.7.1607
origin
Bez určení
material
Papír
technique
Rukopis
inventory number
ANM, Genealogická sbírka H - Harant z Polžic

next subjects