Languages

Codex Resenbergicus

description

Ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea je uložen i tlustý svazek v polokožené vazbě s nápisem CODEX ROSENBERGICVS na hřbetě (sign. 278). Obsahuje přepisy listin týkajících se záležitostí pánů z Rožmberka z let 1283-1559. Na vyobrazeném foliu 33r začíná text české listiny Petra z Rožmberka ze 17. října 1504 o vedení vody přes grunt mlýna zvaného Harpule do rybníka rožmberského kancléře Václava z Rovného.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka rukopisů
type
Archiválie
dating
13. století, 1283-1559
origin
Jihočeský kraj, Jižní Čechy
material
Papír
technique
Rukopis
inventory number
ANM, Sbírka rukopisů, sign 278, fol. 32v - 33r.

similar subjects