Languages

Nařízení apelačního soudu 1791

description

V osvícenské době krátké vlády císaře Leopolda II. se velmi dbalo na řádné úřadovaní: 22. července 1791 vydal apelační soud v království Českém nařízení, kterým stanoví postup vyřizování úředních zpráv - na vnější straně spisu nebo zprávy je nutné stručně vyznačit obsah a vyřízení věci. 26. července 1791 vydal nařízení, že ti, kteří se vlastní vinou zadlužili, nejsou způsobilí zastávat úřady, volit a být voleni. 28. července 1791 pak apelační soud vydává poučení, jak postupovat při žádosti o dětský důchod.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka patentů - E
type
Archiválie
dating
18. století, 1791
origin
Bez určení
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
ANM, Sbírka patentů E, 1791

similar subjects