Languages

Toleranční patent

description

13. října vyšel ve Vídni tzv. toleranční patent, který vedle římskokatolického náboženství povoloval další tři křesťanská vyznání - augšpurské (luterské), helvétské (kalvínské) a řeckopravoslavné. V jednotlivých zemích monarchie byl patent zveřejňován tištěnými cirkuláři zemské správy. Moravskoslezské gubernium vydalo oběžník o náboženské toleranci a všech záležitostech s tím souvisejících pro markrabství moravské v českém překladu 27. října 1781 v Brně. Nejvyšší purkrabí Karel Egon kníže Fürstenberg vydal cirkulář na Pražském hradě 30. října 1781 pro všechny české kraje a město Prahu v českém i v německém znění. • Cirkulář pro markrabství Moravské, 27. 10. 1781 • Cirkulář pro království České, 30. 10. 1781, česky • Cirkulář pro království České, 30. 10. 1781, německy

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Staré a jiné sbírky
group
Sbírka patentů - E
type
Archiválie
dating
18. století, 13. 10. 1781
origin
Bez určení
material
Papír
technique
Tisk
inventory number
ANM, Sbírka patentů E

next subjects