Languages

Dopis Boženy Němcové

description

V rodinném archivu Černých se dochoval jeden dosud neznámý dopis Boženy Němcové. Nalezen byl krátce před vydáním příslušného svazku edice její Korespondence III. 1857-1858, kam se podařilo ho ještě zařadit. Dopis je adresován v Praze 17. srpna 1857 Janu Černému (1808-1857), měšťanovi a statkáři v Nymburce. Němcová v něm doporučuje svého známého p. Vorlíčka na místo učitele nově zřizované hlavní školy v Nymburce. Jestli byla její intervence úspěšná nevíme, jisté je to, že Jan Černý už 30. listopadu 1857 zemřel na "krvotok plicní" a vdova se s dětmi následně přestěhovala do Prahy. Jejich syn JUDr. Tomáš III. Černý (1840-1909) byl významný pražský advokát, spoluzakladatel Sokola, v letech 1882-1885 pražský primátor (další volby nepřijímal), poslanec zemského sněmu, zakladatel Zemské banky, 1896 čestný občan města Prahy a od 1902 doživotní člen panské sněmovny. Dcera Marie (nar. 1838) se provdala a stala se matkou budoucího prezidentského kancléře JUDr. Přemysla Šámala.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Archiv Národního muzea
fund
Osobní fondy
group
Černý, rodina
type
Archiválie
dating
19. století, 17.8.1857
origin
Hlavní město Praha, Praha
material
Papír
technique
Rukopis
inventory number
Archiv NM, Černý, rodina, bez inv. č., Praha, 17. 8. 1857

similar subjects