Languages

Reliéfní busta biskupa Josefa Knauera

description

Obdélná plaketa s reliéfně provedenou bustou staršího muže z levého profilu. Podobizna muže v oděvu kněze s velkým křížem přes ramena je doprovázena nápisem Joseph - Fürst-Bischof von Breslau (Josef - biskup vratislavský).

institution
Slezské zemské muzeum
subcollection
Podsbírka výtvarného umění
type
Umělecké sbírky
subject author
snad podle návrhu Bernarda Kutzera (1794–1864)
dating
19. století, 1843–1844
origin
Bez určení
dimension
v. 28,8 cm, š. 18,5 cm
material
Litina
technique
Kovolitectví, kovolitecká práce
original owner
Koupě v roce 1922.
photo author
Bc. Luděk Wünsch
literature
Ilona Matejko-Peterka a kolektiv, Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války, Slezské zemské muzeum, Opava 2014 , s. 243.
inventory number
U 60 M

next subjects