Languages

Vitraj s výjevem upálení mistra Jana Husa a osmi šlechtickými erby

description

Vitraj, do jejíhož centra byla vsazena obdélná destička s výjevem Upálení Mistra Jana Husa, patří v kontextu českých sbírek k ojedinělým předmětům. Hus stojí spoután na hořící hranici, obestoupen zástupy žoldnéřů s halapartnami a kopími. Dataci vitráže v dnešní podobě lze klást nejdříve do první poloviny 18. století, kdy se začíná uplatňovat výroba skla litím. Autor vitráže vybral osm vyobrazení erbů účastníků kostnického koncilu. V horní části je opatřil nápisy a vsadil je po stranách centrální desky do kompozice kříže. Z přípisů i zařazení erbů v kapitolách kroniky je zjevné, že se jedná o erby patrně nobilitovaných měšťanů s přídomky, které odkazují na jejich anglický, francouzský nebo portugalský původ. Roku 1898 Květoslav Breuer, český inženýr žijící ve švýcarském Bexu, vitraj daroval jménem paní Rosy Breuerové Muzeu Království českého.

institution
Národní muzeum - Historické muzeum
subcollection
Historická sbírka
type
Sklo
dating
17. století, 2.polovina 17.stol. - 1. polovina 18. stol.
origin
Evropa, Střední Evropa
dimension
Výška 39,7 cm, šířka 32,1 cm
material
Sklo, Sklo, olovo, mosaz
technique
Kombinovaná technika, Čiré a rubínem přejímané sklo, malované švarclotem, spojované olověnými pásky
original owner
Dar Květoslava Breuera z roku 1898
inventory number
H2-3.328
Related virtual exhibitions
Husovské unikáty

similar subjects